Sidra za kamen (ANKERI)

Art.br. 19 Sidra za kamene fasade (ankeri) nosiva-pomoćna


- Koriste se za ugradnju kamenih - granitnih ploča kod oblaganja pročelja i izrade ventilirajućih fasada. Ovaj tip sidra omogućuje brzu i jeftinu ugradnju ploča u vertikalnoj i horizontalnoj izvedbi.
- Sva sidra su izrađena od nehrđajućeg čelika oznake W 1.4571 (AISI 316 Ti) koji je propisan DIN standardom br. 18516 kao materijal koji se koristi za izvedbu sidara u zemljama EU.
- Sidra su atestirana i posjeduju statički proračun nosivosti na određenopm kraku od podloge. Nosivist sidra je 30 - 50 - 75 kg.
- Uz sidra se isporučuju poliamidni klizni tuljci koji osiguravaju diletaciju ploča.
- Kod upita za sidra molimo navesti težinu ploča, udaljenost od podloge i vrstu podloge (beton, cigla) radi pravilnog odabira sidra.

REFERENTNA LISTA: