Art. Br. 34.30 Nosač rukohvata Ø 20 sa centralnim vijkom