Art. Br. 60.80 tuš tip "Quadro"


Materijal izrade: nehrđajući čelik AISI 316 polirani.
Tijelo tuša je spremnik 80x80mm; kapaciteta cca 13 litara.
Visina do ružice je 2.15 met.
Tuš je kompletno opremljen za montažu sa:
- potisni ventil tip Epra 038021 (do 15 sekunda)
- rezervni ventil tip Unitas Art.10356
- zglobna ružica Remer
- prikljućak za vrtno crijevo od ½” (mogućnost bočnog i donjeg prikljućka-po izboru kupca)
- omogućen prikljućak za perać nogu ½”
- vijci i tipli za montažu
Tuš je predviđen za prikljućak na hladnu vodu.
Kako je spremnik pod tlakom izložen suncu tokom dana voda se ugrije do max. 35˚C.
Tuš se može priključiti i na gotovu toplu vodu ugradnjom termostatskog ventila “ESBE” tip VTA 320 sa regulacijom od 25-45˚C ( dobavljaći: „Žepoh“-Kaštela ; “Petrokov”- Dugopolje).

Napomena za montažu:
- priloženim vijcima tuš prićvrstite na podlogu
- tuš spojite na vrtno crijevo
- otvoriti dotok vode u tuš
- otvoriti odušnik na vrhu tuša
- pritisnuti potisni ventil
- kad voda poteće na glavi tuša i ružici smanjiti tlak vode i zaviti vijak odušnika i ponovno otvoriti vodu

NAPOMENA:
Slavina perača nogu nije uraćunata u cijenu.
Za ugrađene ventile (Epra,Unitas) i ružice ne odgovara Leo-inox već vrijedi jamstvo proizvođača istih.
Epra-kontakt tel. 051 458 600 ; distributer 099 736 0185


Preporuka za održavanje i korištenje tuša:
Voda iz tuša nije za piće. Ako se tuš ne koristi cca 7 dana poželjno je ispustiti ustajalu vodu cca 13 litara i tek onda koristiti tuš. Po završetku sezone ne ostavljati tuš pod tlakom radi opasnosti od zamrzavanja i pucanja tuša ili slavine što bi pništilo jamstvo tuša ili slavine.
Po završetku sezone tuš teba raspremiti i uskladištiti na sljedeći način
- odviti dotok vode u tuš, otvoriti slavinu, odviti vijak odušnika na vrhu tuša, sačekati da voda iscuri, tuš odviti od podloge te okrenuti da na odušniku iscuri ostatak vode i spremiti ga do iduće sezone. U tiple podloge zaviti priložene vijke Ø6 da se ne bi napunili nečistoćom.